OM OSS

Vi er en familie på seks. Jostein og Bjørg Marit Namsvatn med barna Malene, Sina, Olea Kristine og Snø Adeleine. I 2011 flyttet vi til Bjørg Marit sin hjemgård i Namsvatnet. Denne plassen er en endestasjon og innfallsport til Børgefjell nasjonalpark og ligger i Røyrvik kommune helt nord-øst i Trøndelag. Her har familien sin historie helt siden hennes forfedre vandret hit og bosatte seg helt på starten av 1800-tallet. Fra starten av bestod driften av enkel gårdsdrift med dyr til selvberging, samt inntekt gjennom skogsdrift, jakt/fangst og salg av fisk. Etterhvert ble det flere sauer, og turisme gjennom utleie av fiske, i tillegg til båtskyss av folk som skulle innover fjellet. Bjørg Marits far startet så med høner, samtidig som han utviklet videre gården med snekkerverksted, jakt og fiskeutleie. I dag består fortsatt driften av høner, som nå går i moderne frittgående fjøs. Samtidig har utleie av hytter med jakt og fiskerettigheter blitt en viktig næring på eiendommen. Angorakanin startet vi med i februar 2019, og er således ganske ferskt. I dag har vi rundt 100 dyr som har fått god plass i et modernisert og ombygd fjøs, som opprinnelig var et hønsehus.

Gården vår, med Namsvatnet i bakgrunnen

Bjørg Marit: Er som nevnt fra Namsvatnet, hun har masse omsorg for både folk og dyr. Er utdannet barnevernspedagog, men har i hovedsak hatt sitt arbeid hjemme på gården, og sammen med barna. Ivrig strikker, turgåer og samtalepartner.

Jostein: Opprinnelig fra gård i Ryfylke, Rogaland. Møtte Bjørg Marit under studier i Tromsø og flyttet til Namsvatnet med henne. Heltidsbonde siden 2013, med jakt, fiske, tur, foto og dyr som store interesser.

Fire jenter har vi fått, mellom 3 og 8 år gamle. De er ofte ivrige hjelpere i driften, å stelle og kose med kaninene er ofte gøy.

F.v. Snø Adeleine, Sina, Malene og Olea Kristine